Home Fanfares 國泰航空 | 港龍航空 新一期【Fanfares】4月5日早上8時開買。

國泰航空 | 港龍航空 新一期【Fanfares】4月5日早上8時開買。

by ReadyDepart
國泰航空 | 港龍航空 新一期【Fanfares】4月5日早上8時開買。


國泰航空 | 港龍航空 fanfares逢星期二早上8點黎搶機票*早上7點55分已可開始訂購!

今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費)
倫敦 港幣 4990 | 港幣 6390*

雅加達 港幣 1390 | 港幣 1598*
馬尼拉 港幣 790 | 港幣 1003*
寧波 港幣 890 | 港幣 1118*
暹粒 港幣 1390 | 港幣 1704*
波士頓 港幣 4990 | 港幣 5638*
金邊 港幣 790 | 港幣 1104*
紐約 港幣 3990 | 港幣 4594*
廣島 港幣 1990 | 港幣 2110*
武漢 港幣 890 | 港幣 1118*
巴黎 港幣 3490 | 港幣 4078*

自選出發日期:預計2016年6月15日至6月25日
指定日子出發日期:預計2016年4月6日至4月16日

以上只作參考用途,*其他稅項及附加費或會有所變動。

今期有倫敦、但價錢一般,暹粒、金邊價錢唔錯,可以考慮,紐約、巴黎都係4千左右,抵搶。


搵酒店推介:
★Expedia 9折優惠碼【AEPlatinum2016Q1】,有效至2016年12月31日。
http://www.expedia.com.hk

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.