Home Fanfares 國泰假期 Fanfares【廈門$490】【昆明$790】【馬尼拉$790】【南京$790】【金 邊$790】【檳城$990】【釜山$1690】【名古屋$1690】【阿德萊德$1990】【東京 $2090】【珀斯$2290】

國泰假期 Fanfares【廈門$490】【昆明$790】【馬尼拉$790】【南京$790】【金 邊$790】【檳城$990】【釜山$1690】【名古屋$1690】【阿德萊德$1990】【東京 $2090】【珀斯$2290】

by ReadyDepart

國泰假期 fanfares逢星期二早上8點黎搶機票*早上7點55分已可開始訂購!

_今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費)
廈門 港幣590 | 港幣1210*
昆明 港幣790 | 港幣1410*
馬尼拉 港幣790 | 港幣1296*
南京 港幣790 | 港幣1410*
金邊 港幣790 | 港幣1491*
檳城 港幣990 | 港幣1655*
釜山 港幣1690 | 港幣2377*
名古屋 港幣1690 | 港幣2394*
阿德萊德 港幣1990 | 港幣4554*
東京(成田) 港幣2090 | 港幣2797*
珀斯 港幣2290 | 港幣4804*
以上只作參考用途,*其他稅項及附加費或會有所變動。


今次估計釜山、名古屋、東京會係重點,東京有機會係7月4至14日出發,
而釜山同名古屋可能係9月15至29出發,珀斯連稅5千唔洗就有得直
航都幾吸引。

登入fanfares 網址: www.cathaypacific.com

fanfares busan


訂房Tips
1.用右邊【GO!ReadyDepart】酒店格價,一次過睇哂各訂房網站既價錢;
2.進入下面3個訂房網中最平既一個;
3.搜尋酒店,輸入折扣碼(如有)並訂房。
Booking.com HotelClub Expedia HK [GOTCHA2014]

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.