Home 中國機票 HK Express全線勁減-系統錯誤,今朝先開,快D去搶呀!!(6月10日 上午9點 update)

HK Express全線勁減-系統錯誤,今朝先開,快D去搶呀!!(6月10日 上午9點 update)

by ReadyDepart
HK Express 琴晚無更新到系統價錢,而家終於改返左價錢,快D上去撲飛喇,不過而家系統非常繁忙,希望大家搶到飛喇

Check過系統,10月份大阪同首爾都有機位。
大阪


HK Express 今晚零晨12點推出$100機票新優惠,所有航點都有優惠,而且價錢都幾吸引,但要留意泰國有航班都有機會中途突然取消,真係要考慮清楚,建議要訂可以免費取消既酒店。

香港往來
昆明$150 (連稅$623)
清邁$150 (連稅$680)
沙巴$230 (連稅$749)
布吉$230 (連稅$760)
台中$250 (連稅$689)
檳城$410 (連稅$929)
釜山$810 (連稅$1,496)
大阪$850 (連稅$1,591)
福岡$950 (連稅$1,531)
首爾$1,050 (連稅$1,775)
東京$1,150 (連稅$1,862)

*以上既價錢未計行李寄艙費用
行李寄艙費用:20kg 每程$150,25kg 每程$200,30kg 每程$250
(當中沙巴同釜山旅行日期由8月25日至10月25日)

訂購日期:2014年6月10日至6月15日
出發日期:2014年8月25日至12月11日

航班時間:
http://www.hkexpress.com/zh-hk/plan/timetables.aspx

HK Express網址
http://book.hkexpress.com

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.