Home Fanfares 國泰假期 Fanfares【桂林 $690】【昆明 $690】【高雄 $790】【馬尼拉 $790】 【寧波 $790】【曼谷 $990】【吉隆坡 $990】【亞庇 $1090】【珀斯 $2890】【 倫敦 $2990】【米蘭 $3590】

國泰假期 Fanfares【桂林 $690】【昆明 $690】【高雄 $790】【馬尼拉 $790】 【寧波 $790】【曼谷 $990】【吉隆坡 $990】【亞庇 $1090】【珀斯 $2890】【 倫敦 $2990】【米蘭 $3590】

by ReadyDepart

國泰假期 fanfares逢星期二早上8點黎搶機票*早上7點55分已可開始訂購
今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費)

桂林 港幣690 | 港幣1346*
昆明 港幣690 | 港幣1346*
高雄 港幣790 | 港幣1411*
馬尼拉 港幣790 | 港幣1332*
寧波 港幣790 | 港幣1446*
曼谷 港幣990 | 港幣1703*
吉隆坡 港幣990 | 港幣1689*
亞庇 港幣1090 | 港幣1789*
珀斯 港幣2890 | 港幣5436*
倫敦 港幣2990 | 港幣6494*
米蘭 港幣3590 | 港幣5763*

其中今期焦點估計係高雄同曼谷,高雄比其他航空公司唔算好平,要睇幾時出發,如果假出發就有得諗,而曼谷係傳統航空公司黎講都算平,但就唔夠其他廉航底HK AIRLINE($1,253連稅)!!

可進廉航速遞

登入fanfares 網址: www.cathaypacific.com

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.